[Αρχική Σελίδα] [Εισαγωγή] [Νέα Βιομηχανική Πολιτική] [Γιατί Ψηλή Τεχνολογία στην Κύπρο]
[Ερευνητικές Δραστηριότητες στην Κύπρο] [Πρόγραμμα Εκκολαπτηρίων] [Τεχνική Επιτροπή]
[Σεμινάρια] [Ομιλίες/Συνεντεύξεις] [Δίκτυο Κυπρίων Επιστημόνων (CSN)]
[Ανακοινώσεις] [Δεσμοί για την Κύπρο] [Άλλοι Δεσμοί] [Αγγλική Εκδοση]

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α

 Προώθηση Υψηλής Τεχνολογίας στην Κύπρο

Σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, 1999 στο Ξενοδοχείο FORUM Intercontinental, Λευκωσία με θέμα "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Νέας Υόρκης και το Δίκτυο Κυπρίων Επιστημόνων (CSN) στη Βοστώνη (Media Lab) την Τρίτη 29 Φεβρουαρίου,  2000 με θέμα "Η Νέα Βιομηχανική Πολιτική της Κύπρου για την Ανάπτυξη Βιομηχανιών Υψηλής Τεχνολογίας"

Σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Μηχανικής Εκπαίδευσης της Ρωσίας την Τρίτη 21 Μαρτίου, 2000 και την Τετάρτη 22 Μαρτίου,  2000 στο Υπουργεί Παιδείας της Ρωσίας (Collegium Hall) με θέμα "Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας μέσα στα πλαίσια της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής της Κύπρου για την Ανάπτυξη Βιομηχανιών Υψηλής Τεχνολογίας

Σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Εμπορικό Τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Λευκωσία σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κυπροαμερικανικών Επιχειρήσεων (CyABA) με θέμα "High Tech Cyprus: Meeting the Challenge of Globalization" που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου, 2000 στο ξενοδοχείο Forum Intercontinental Hotel, Λευκωσία

Επιστημονική ημερίδα που διοργώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Χημείας) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και με τη στήριξη των Γαλακτοκομείων “Χαραλαμπίδη” την Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2000, ώρα 17.00 – 20.30 στην αίθουσα Διαλέξεων της Τράπεζας Κύπρου (Αγία Παρασκευή) με θέμα H Ακαδημία συναντά την Βιοϊατρική Τεχνολογία μέσα από τα μονοπάτια της Φύσης - Σύγχρονες, Μη-Κυτταροτοξικές Αντινεοπλασματικές Προσεγγίσεις

Σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Τσεχίας στη Λευκωσία και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου,  2000 στην αίθουσα συνεδρίων του ΚΕΒΕ με θέμα τις εμπειρίες από την προώθηση της Υψηλής Τεχνολογίας σε Τεχνολογικά Πάρκα και Εκκολαπτήρια στη Δημοκρατία της Τσεχίας

Επιστημονική ημερίδα που διοργώθηκε από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒΚ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Γαλλικής Ριβιέρας (Νίκαιας) με θέμα «Η δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου στην Κύπρο – Δυνατότητες και Προοπτικές τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, 2004 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.

Ολοήμερο συμπόσιο με θέμα «Οι Αναπνευστικές Ασθένειες και το Περιβάλλον» που διοργανώθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία η οποία έχει αναληφθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου, 2004 και ώρα 9 π.μ. στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ στη Λευκωσία). Χορηγοί του Συμποσίου: Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, ο Ιατρικός Σύνδεσμος Κύπρου και η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

<Αρχική Σελίδα> <Πάνω>