[Αρχική Σελίδα] [Σελίδα Ανακοινώσεων]

ANΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δευτέρα, 16/09/2002

Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με σχέδια
χορηγιών που εφαρμόζει το Υπουργείο Εμπορίου

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την τελευταία του συνεδρία, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Γλαύκου Κληρίδη, πήρε αποφάσεις αναφορικά με τρία Σχέδια Χορηγιών που εφαρμόζει το Υπουργείο, τα οποία επηρεάζονται από την εφαρμογή του περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμου.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως:

(α)     Συνεχιστεί η ισχύς του Σχεδίου Χορηγιών για την Υποβοήθηση Μεταποιητικών Μονάδων στην Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου της Βιομηχανικής Ρύπανσης μέχρι την 31.12.2003 για τις μονάδες πρώτης μεταποίησης γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου. Για τις υπόλοιπες μεταποιητικές μονάδες, αποφασίστηκε η άμεση κατάργηση του Σχεδίου, με εξαίρεση τους δικαιούχους που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις ή αναλάβει νομικές δεσμεύσεις για υλοποίηση επενδύσεων μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου και θα υποβάλουν αίτηση μέχρι την 1.11.2002. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα γίνει οποιαδήποτε δέσμευση για παραχώρηση χορηγίας πέραν της 30.4.2003.

(β)    Καταργηθεί το Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Εργαστηριακό Έλεγχο στο Εξωτερικό καθώς και το Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενίσχυση της Εργαστηριακής Υποδομής στην Κύπρο. Η εξέταση των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί θα ολοκληρωθεί και θα παραχωρηθούν οι χορηγίες στους δικαιούχους.

(γ)    Ετοιμαστούν νέα Σχέδια που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς των υπό κατάργηση σχεδίων, θα είναι συμβατά με τον περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμο και θα τύχουν της έγκρισης του Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων.

Προτρέπονται οι δικαιούχοι του Σχεδίου Χορηγιών για την Υποβοήθηση Μεταποιητικών Μονάδων στην Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου της Βιομηχανικής Ρύπανσης με βάση την παράγραφο (α) πιο πάνω, να υποβάλουν αίτηση το συντομότερο δυνατό.  Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία ώστε να γίνει δυνατή η διεκπεραίωσή της μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

 [Αρχική Σελίδα] [Πάνω ]