ΝΕΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΤΗΣ  ΚΥΠΡΟΥ
Ανασύνταξη της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής  [Ανακοίνωση 1] [Ανακοίνωση 2] [Ανακοίνωση 3]

Νέα Βιομηχανική Πολιτική

          Click on the flag for the english version    

Περιεχόμενα / Εισαγωγή    If you cannot read this page download the greek fonts from here

   

   Κεφάλαιο 1        Υψηλή Τεχνολογία - Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων

   Κεφάλαιο 2        Υψηλή Τεχνολογία - Έρευνα και Ανάπτυξη

   Κεφάλαιο 3        Κέντρο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (One-Stop Shop)

   Κεφάλαιο 4        Προώθηση των Συγχωνεύσεων, Κοινοπραξιών και Υπεργολαβιών

   Κεφάλαιο 5        Έλεγχοι και Εργαστήρια για Ποιοτική Αναβάθμιση

   Κεφάλαιο 6        Εγγυήσεις για δανειοδότηση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

   Κεφάλαιο 7        Επιδοτήσεις μελετών και ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού

   Κεφάλαιο 8        Εξοικονόμηση Ενέργειας

   Κεφάλαιο 9        Φορολογικά Κίνητρα για Βιομηχανίες

   Κεφάλαιο 10      Κίνητρα για προώθηση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων

   Κεφάλαιο 11      Ανάπτυξη της Ελεύθερης Ζώνης Λάρνακας

   Κεφάλαιο 12      Παροχή Κυβερνητικών Χορηγιών για στήριξη του μεταποιητικού τομέα

 

(ΑΡΧΗ)  (ΠΑΝΩ)