Η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν την πληκτρολογείσετε θα δείτε μια πανοραμική δορυφορική φωτογραφία της Κύπρου Πληκτρολογείστε για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προώθηση Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην Κύπρο
από την Υπηρεσία Τεχνολογίας του Υπουργείου
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ένα έξυπνο ρομπότ που περπατά

Angliki ekdosi     Click here for the english version of this page     English version

        Παρατηρητήριο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

  

                     πληκτρολογείστε εδώ για να μεταβείτε στον ιστοχώρο "Invest in Cyprus" ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ (€)

 Κυπριακή Διαδικτυακή Πύλη Κινητικότητας Ερευνητών

UNIDO Platform on Technology Parks

CORDIS (Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων)

European Innovation Portal

Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για το Περιβάλλον και τη
Δημόσια Υγεία σε σύνδεση με το τη Σχολή Δημόσιας
Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ

Διαγωνισμός Πανεπιστημίου Κύπρου "τεχνοπλεύση"

[Πηγές διερεύνησης για Πατέντες]  [Delphion] Διερεύνηση για Πατέντες [esp@cenet] [Τετραήμερη πρόγνωση καιρού] [Μετατροπή συναλλάγματος]
[Financial Times] [CORDIS] [Trademarks] [
Κύριες Ειδήσεις από BBC] [PatentCafe.COM] [Inventor Net] [IPTS] [Ετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου] [STELARC]
[UNIDO's Platform on Technology Parks] [UNIDO Technology Foresight for CEE and NIS Countries]
[IASP] [UNIDO] [THUNDERWORX] [S&T Foresight] [WAITRO] [WIPO] [IRE NETWORK][ERIK Network] [Διεθνείς Συνδέσμοι και Οργανισμοί Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων] [IRC Gateway] [Gate2 Growth] [Innovation Policy and Networks] [Διαγωνισμός CyEC] [Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ] [INSME] [Free Web Counter]
ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ World Time Server  [TrendChart-Innovation Policy in Europe] [Ευρωπαϊκό Ιδρυμα Επιστήμης] [The Competitiveness Institute] [IFIA]

Webmaster: Σπύρος Ζαβρός, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, CY-1421 Λευκωσία - Κύπρος  E-mail

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται ευγενώς από   ΚΥΠΡΟΣ-ΝΕΤ
Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης  18/07/2008

Web Site Hit Counters  Από 19 Σεπτεμβρίου,  2000

(Πάνω)   (Αγγλική Έκδοση)                                               Resolution (800X600)