[Αρχική Σελίδα] [Εισαγωγή] [Νέα Βιομηχανική Πολιτική] [Γιατί Ψηλή Τεχνολογία στην Κύπρο]
[Ερευνητικές Δραστηριότητες στην Κύπρο] [Πρόγραμμα Εκκολαπτηρίων] [Τεχνική Επιτροπή]
[Διεθνής Συνεργασία] [Σεμινάρια] [Ομιλίες/Συνεντεύξεις] [Δίκτυο Κυπρίων Επιστημόνων (CSN)]
[Ανακοινώσεις] [Δεσμοί για την Κύπρο] [Άλλοι Δεσμοί] [Αγγλική Εκδοση]

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
για την προώθηση βιομηχανιών Υψηλής Τεχνολογίας στην Κύπρο

 

Πρωτόκολλο για Συνεργασία στον τομέα της Υψηλής Τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου και του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας - Έγινε στη Λευκωσία στις 27 Αυγούστου, 2002 (ελληνικά)

 

Μνημόνιο Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας - Έγινε στη Λευκωσία στις 8 Οκτωβρίου, 2002   (αγγλικά)

 

Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Υπουργείου Επικοινωνιών και Πληροφορικής (Τμήμα Πληροφορικής) της Δημοκρατίας της Ινδίας για Συνεργασία στον τομέα της Πληροφορικής και των Υπηρεσιών - Έγινε στη Λευκωσία στις 8 Οκτωβρίου, 2002  (αγγλικά) (ελληνικά)

 

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου και του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στο Άλμπανυ - Έγινε στο Άλμπανυ στις 21 Οκτωβρίου, 2002     (αγγλικά)

 

Συμφωνία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (HSPH) για τη δημιουργία στην Κύπρο του Διεθνούς  Ινστιτούτου Κύπρου για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία σε σύνδεση με το HSPH και τη λειτουργία αντίστοιχου προγράμματος στο HSPH στη Βοστώνη. - Έγινε στη Βοστώνη στις 2 Ιουνίου, 2004  (αγγλικά)

Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Υπουργείου Επικοινωνιών και Πληροφορικής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για Συνεργασία στον τομέα της Πληροφορικής και των Υπηρεσιών - Έγινε στο Κάιρο στις 6 Σεπτεμβρίου, 2005  (αγγλικά)
  Μνημόνιο Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Υπουργείου Ανώτερης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας  της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου - Έγινε στη Λευκωσία στις 10 Οκτωβρίου, 2005   (αγγλικά)

 

 (ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

 

 

 

 

[Αρχική Σελίδα] [Πάνω]